PMC Attachment är en av norra Europas ledande tillverkare av integrerade gaffelspridningsaggregat med sideshift

I 30 år har PMC utvecklat gaffelspridningsaggregat med sideshift för trucktillverkare.

All konstruktion och tillverkning sker i egna lokaler. Vi har alla komponenter på lager och kan snabbt bygga och leverera nya aggregat på beställning. Vi lagerför även reservdelar och erbjuder service för slutanvändare.

För att öka fokus ytterligare på det här området kommer verksamheten från och med april i år att införlivas under namnet PMC Attachment AB. Dessutom kommer verksamheten att förstärkas genom ett antal nyrekryteringar, investeringar i vår produktionsanläggning och ett breddat produktprogram.

Välkommen till PMC Attachment!

Våra gaffelspridningsaggregat passar till såväl lager- som motviktstruckar och har en kapacitet på 1–25 ton. Se våra produkter.

Warehouse

Warehouse

Counterbalance

Counterbalance

Heavy duty

Heavy duty